अधिकृत नोंदणीधारकांसाठी संस्थेच्या वेबसाईटवरील व पर्सनल सर्व्हिसच्या नियम व अटी नुसार स्थळे सुचवणे खालील प्रमाणे राहील.

ऑफिस मधून स्थळे सुचवणे व चर्चा ऑनलाईन / ऑफलाईन

       माध्यम व्हॉट्सऍप / वेबसाईट / पर्सनल सर्विस.

        1. पहिला टप्पा दर महिना १० ते १५ तारखेपर्यंत उपलब्ध स्थळे
      2. दुसरा टप्पा दर महिना २५ ते ३० तारखेपर्यंत उपलब्ध स्थळे

ऑनलाईन वेबसाईट वरून स्वतः निवडलेल्या स्थळाची चर्चा

वेबसाईट (कमीत कमी १० दिवसात २ ते ४ स्थळे चर्चा करण्यासाठी द्यावीत.)

        1.पहिला टप्पा दर महिना १० तारीख
        2.दुसरा टप्पा दर महिना २० तारीख
        3.तिसरा टप्पा दर महिना ३० तारीख

Personal सुविधा म्हणजे काय?

1 . ह्या सर्व्हिसमध्ये वैयक्तिक ID नंबर देऊन ती सुटेबल Profile तत्काळ त्या वधू / वराला Office च्या कामकाजाच्या वेळेनुसार Online दाखवले जाईल. व त्याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल.
2 . या सर्व्हिस मध्ये त्या वधू / वराला ते स्थळ योग्य वाटल्यास दोन्ही बाजू समजून घेऊन त्या स्थळांशी संपर्क साधून वधू वरच्या संमतीने होकार असल्यास ते स्थळ नियोजित ठिकाणी दाखविले जाईल.
3 . ह्या सर्व्हिसमध्ये त्या वधू वराला एकमेकांकडून पसंती आल्यास व ते स्थळ योग्य वाटल्यास पुढील वाटचालीस आमच्या संस्थेकडून (बाळासाहेब पोखरकर ) यांसकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल.
4 . संस्थेच्या नियमानुसार लग्न जमविल्याचे मानधन द्यावे लागेल. त्या संदर्भात अधिक माहितीसाठी संपर्क करा. मो. ९८९०६७५९५१ किंवा संस्थेच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.
5 . वधू वरांची पसंती झाल्यास पूर्ण बाजुजी चौकशी करण्याचा अधिकार स्वतः कुटुंबाचा राहील. परंतु मार्गदर्शन संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब पोखरकर यांचे राहील, तसेच त्यांची कौटुंबिक व वयक्तिक भेट घडवून दिली जाईल.